Ochrana osobních údajů

Vyplněním údajů v přihlašovacím formuláři newsletteru a jejich odesláním uděluje zájemce o newsletter souhlas se zařazením a zpracováním všech vyplněných osobních a jiných údajů ve formuláři, jakož i dalších údajů získaných při obchodním styku (dále jen „osobní údaje“) do databáze Dobrá trička, jejímž správcem a zpracovatelem je Ing. Radek Houda, Písecké předměstí 1347, 399 01 Milevsko, IČ: 10301046 (dále jen „správce“), který je zapsán v registru ÚOOÚ pod registračním číslem: 00066846.

Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám správce, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti formou e-mailu. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám.

Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Subjekt údajů bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může kdykoliv odvolat písemně na adrese správce či v rámci každého jednotlivého obchodního sdělení zaslaného e-mailem, a že má právo přístupu k osobním údajům.